W OFERCIE

Usługi prawne – kompleksowa obsługa branży muzyczno-rozrywkowej

☆ Doradztwo prawne, w szczególności z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.
☆ Umowy dla twórców, artystów, producentów, wydawców (również dwujęzyczne z pieczęcią tłumacza przysięgłego).
☆ Reprezentacja w sporach przedsądowych i sądowych. 
☆ Rejestracja utworów w Organizacjach Zbiorowego Zarządzania: ZAiKS, STOART, SAWP, ZPAV.
☆ Inne*

Szczegóły dotyczące pakietów usług i cen dostępne w zakładce Oferta.